จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติชี้แจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-03-07]

 

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวสุทธิลักษณ์ ประเสริฐสังข์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ,นายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับร.ต.ต.องอาจ อันตะยา อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมือง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน เป็นเวลา ๑๒๐ วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ครบถ้วนและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก จำนวน ๑๑ ราย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย