จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [2019-03-06]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ กล่าวเปิดอย่างไม่เป็นทางการ นำคณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นางสาวสุรีรัตน์ ปาละกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ่อพลอย เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๓๒  คน ประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๒๔ คน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ๗ คน และ อาสาสมัครคุมประพฤติ ๑ คน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา. 

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๖ มีนาคม ๒๕๖๒)