จำนวนผู้เข้าชม : 59

   


กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก [2019-03-06]

กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ   โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประกวดผลงาน โดยมีชมรมเข้าร่วมการประกวด 230 ชมรม  จาก 25 จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

มีหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประกวด จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 1. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว 2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี 3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ 4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท 5. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 6. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 7. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด 8. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี 9. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2562 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงาน 1. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว 2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี 3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด 4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับปี พ.ศ.2562 นี้เป็นปีแรก ที่กรมคุมประพฤติได้เข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ซึ่งกรมคุมประพฤติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาใช้ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน