จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดตราด มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย Probation 4.0 [2019-03-06]

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เพื่อถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน และมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ 4P และการขับเคลื่อน Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 อันจะเป็นการสร้าง Brand คุมประพฤติ โดยเน้นการสร้างมาตรฐานบุคลากรให้มีองค์ความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังกำชับการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด รวมทั้งการใช้กลไกโครงการกำลังใจ และชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายสุทัศน์ วิเชยละ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด