จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเพื่อการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ 2562 [2019-03-06]