จำนวนผู้เข้าชม : 18

   


คป.หนองคายร่วมพิธีวางพวงมาลา ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี ๑๙๒ ปีเมืองหนองคายและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-03-06]

 

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒      นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่สำนักงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลา ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี ๑๙๒ ปีเมืองหนองคายและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองหนองคายตลอดไป เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงวีรกรรมของวีรชนและสนับสนุนการขยายตัวด้านเศษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี