จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมพิธีเปิดงานและการรำบวงสรวง การบายศรีเมือง ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี ๑๙๒ ปีเมืองหนองคายและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-03-06]

 

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒      นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมพิธีเปิดงานและการรำบวงสรวง การบายศรีเมือง ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี ๑๙๒ ปีเมืองหนองคายและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองหนองคายตลอดไป เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงวีรกรรมของวีรชนและสนับสนุนการขยายตัวด้านเศษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ณ บริเวณเวทีลานเฉลิมพระเกียรติ โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี