จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ จัดโครงการปัดกวาดบ้านหลังสุดท้าย [2019-03-06]