จำนวนผู้เข้าชม : 75

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)ร่วมกับรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม [2019-03-05]