จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ [2019-03-05]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางนาถอารีย์ ธนะสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า มอบทุนสงเคราะห์เพื่อเป็นทุนในการซื้อต้นกล้าอโวคาโดในการประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกต้นอโวคาโด ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในความผิดต่อพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 จำนวน 2 ราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงตนอยู่ในสังคมได้ตามสมควร รวมทั้งเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ กลับตัวเป็นพลเมืองดี สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และไม่ปวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก อันเป็นการคืนนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด :

สร้างงานสร้างอาชีพ 050302.jpg

สร้างงานสร้างอาชีพ 050303.jpg

สร้างงานสร้างอาชีพ 050304.jpg