จำนวนผู้เข้าชม : 65

   


กรมคุมประพฤติ มอบรางวัล กิจกรรมประกวดคำขวัญลดและคัดแยกขยะมูลฝอย [2019-03-04]

กรมคุมประพฤติ มอบรางวัล กิจกรรมประกวดคำขวัญลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

 วันนี้ (4 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะ กิจกรรมประกวดคำขวัญตามนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ ภายใต้หัวข้อ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติในระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมานั้น เพื่อลดใช้โฟม และพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดการใช้กระดาษ พร้อมปลุกกระแสให้เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติทั่วประเทศร่วมใจคัดแยกขยะ รวมทั้งสร้างความตื่นตัว สร้างวินัยและสร้างจิตสำนึก มีการจัดแผนกระตุ้นให้ลดการใช้พลาสติก ผ่านมาตรการ 3R Reduce Reuse Recycle และแผนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการตัดสินมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่คำขวัญ "คุมประพฤติร่วมใจ คิดก่อนใช้ มีวินัย ไม่สร้างขยะ"

คุณศรินทิพย์  ยอดเมือง สังกัด กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(รับโดยผู้แทน)

รางวัลชมเชย 3 รางวัล  ได้รับกระติกน้ำสแตนเลส. Zojirushi

1.“คุมประพฤติ รักษ์โลก ลดขยะ คุณลดามณี แสงศรีสังกัด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2.“คุมประพฤติร่วมใจ สร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกลุ่มนักศึกษาฝึกงานสังกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

3.“คุมประพฤติรวมใจ  งดใช้พลาสติก  คัดแยกก่อนทิ้ง  คุณเฉลิมขวัญ  คงอรุณ สังกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร