จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ป้องกันปัญหายาเสพติด และประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM [2019-03-02]