จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติรุ่นที่ 39 [2019-03-01]

         วันนี้ ( 1 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 39 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ณ โรงแรมลักซอร์ จังหวัดนนทบุรี

         อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวกับผู้ผ่านการอบรมว่า ได้รับรายงานว่า ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ทุกท่านได้ให้ความสนใจและตั้งใจเป็นอย่างดี ทำให้การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ เพื่อจะได้นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ภายใต้การช่วยเหลือ ดูแลรักษาวัฒนธรรมความรัก ความสามัคคีภายในองค์ เพื่อจะได้สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างราบรื่น

         การอบรมพนักงานคุมประพฤติ ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 มีพนักงานคุมประพฤติบรรจุใหม่ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 70 คน ซึ่งการอบรมโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกกรมคุมประพฤติ  มาให้ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจในงานคุมประพฤติมากขึ้น  ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้  และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้  ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป