จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมชมการแสดงผลงานและการแข่งขันประกวดชมรม ประเภทชุมชน เพื่อคัดเลือกตัวแทน ไปประกวดระดับภาคเหนือ [2019-03-01]