จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz [2019-03-01]

วันนี้ ( 1 มีนาคม 2562) นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุคนรักยุติธรรม FM 107.25 MHz ในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” ประเด็น “การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือEM มาใช้กับผู้กระทำผิด”โดยมีนางสาวศุภธาร  สุวรรณาคม เป็นผู้ดำเนินรายการ สามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

1. FM 107.25 MHz

 

2. http://112.121.151.69:8570/7.h