จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าพบและหารืออธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 [2019-03-01]

              วันนี้ ( 1 มีนาคม 2562 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางธารินี  แสงสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือกับ นายเทพ  อิงคสิทธิ์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และคณะ เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

       สำหรับการหารือเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในครั้งนี้ มีการแนะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว และคุณสมบัติที่สามารถดำเนินการภายใต้เงื่อนไขซึ่งศาลสามารถใชhดุลยพินิจในการสั่งใช้งานในหลากหลายประเภทคดีตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติมีความพร้อมที่จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ พฤติกรรมของผู้กระทำผิด ที่ศาลมีคำสั่งให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เพื่อมิให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ และป้องกันสังคมจากปัญหาอาชญากรรมต่อไป

หารือศาล 1 หารือศาล 2
หารือศาล 3 หารือศาล 4