จำนวนผู้เข้าชม : 26

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์หลังการใช้ Electronic Monitoring (EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติ [2019-02-28]