จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ให้ความรู้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์เครื่องมือติดตามตัว EM [2019-02-28]