จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดโครงการอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ [2019-02-28]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า จัดโครงการอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในกลุ่มความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก , ความผิดต่อชีวติและร่างกาย และคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปรับเปลี่ยนความคิด ความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ มีความรับผิดชอบ สำนึกชั่วดี และใช้ธรรมะในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไปได้ นอกจากนี้ยังได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ทำงานบริการสังคม (กวาดเศษขยะและเศษใบไม้แห้ง) บริเวณรอบวัด ณ วัดพระธาตุจอมผ่อ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 33 คน

เอกสารดาวน์โหลด :

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 270203.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 270204.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 270207.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 270210.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 270216.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 270221.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 270227.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 270240.jpg

รับรายงานตัวกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า 270250.jpg