จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ [2019-02-28]

กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมของสำนักงานคุมประพฤติ
ในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยมี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติที่เข้าร่วมการประกวด มีจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรังสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี

สำหรับพิธีมอบรางวัลมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนองค์ประธานโครงการฯ มอบรางวัล ซึ่งผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2562 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต 2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในปี พ.ศ.2562 นี้เป็นปีแรก ที่กรมคุมประพฤติได้เข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม
TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ซึ่งกรมคุมประพฤติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาใช้ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน