จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติหนองคาย ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภากาแฟ [2019-02-28]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกัน     ในการจัดประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน และให้ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปตามความคาดหมาย  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒                 โดย พลตำรวจตรีไพศาล ลือสมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย