จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายจัดอบรมปฐมนิเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 [2019-02-28]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและนายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการจัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ การช่วยเหลือระหว่างการคุมความประพฤติ และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายให้ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง การสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามเงื่อนไขคำสั่งศาลและ ไม่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๙๘ คน ณ อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย