จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัว) [2019-02-27]

ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัว)
               กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกาญจนบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อกฎหมายกับเงินกู้นอกระบบฯ พร้อมด้วย นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนฯ และนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายกฎหมายกับการป้องกันฯ และให้
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring Tag หรือ EM พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติอีกด้วย โดยมี นางสาวสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน ๕๐ คน วันนี้ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัว) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.
                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)