จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติขอนแก่นนำส่งตัวผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [2019-02-27]