จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


คุมประพฤติขอนแก่นหารือร่วมผู้อำนวยการและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา ขับเคลื่อนแผนการจัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-02-27]