จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติจัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รุ่นที่ 2 [2019-02-27]

            วันนี้ ( 27 กุมภาพันธ์ 2562 ) นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ smart probation กับการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา ที่จะช่วยให้พนักงานคุมประพฤติมีเทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยหลักจิตวิทยา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานคุมประพฤติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ ซึ่งเป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมในครั้งนี้ ได้บรรยายถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  รวมทั้งกระบวนการกลุ่มเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมค่ายก้าวใหม่และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ โดยการอบรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (บ้านผู้หว่าน) ถนนเพชรเกษม  ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม และมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 32 คน