จำนวนผู้เข้าชม : 56

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล และ รณรงค์ “ วันพุธใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต” [2019-02-27]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล และ รณรงค์ “ วันพุธใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต”

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นการสนับสนุน รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ รักษาศีล ๕ นำหลักธรรม คำสอนในพุทธศาสนามาใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ วันพุธใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต” โดยร่วมกันสวมใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ  และได้เน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นกลางทางการเมือง ก่อนการเลือกตั้ง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒  วันนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา ณ บริเวณองค์พระหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระในวันทำการของแต่ละสัปดาห์ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ และประชาชนที่มาติดต่อราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเสมอมา.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)