จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ (ปี 2) [2019-02-27]

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ (ปี 2) รถให้ความรู้กฎหมายเคลื่อนที่ ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมายได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องใน Concept  รู้กฎหมายไว้ ใช้กฎหมายเป็นโดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึงการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและ หน่วยงานของรัฐ ตามแนวทางการสร้างความ เป็นธรรมและ เชื่อมั่นให้กระบวนการยุติธรรมในภาพรวมของประเทศ รวมถึงฝากแนวคิดให้ประชาชนทุกคนเคารพกฎหมาย เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนในสังคม  โดยมี นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานทิศเหนือ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยในปี 2562 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

          1. กระตุ้น ผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ใช้กฎหมาย (เจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน/เด็กและเยาวชน/สื่อมวลชน/ประชาชนทั่วไป) ตระหนักถึงความสำคัญและเกิดการเรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์การเพิ่มพูนความเข้าใจข้อมูลกฎหมาย/กระบวนการยุติธรรมและบริการงานยุติธรรม

2. พัฒนา รูปแบบ วิธีการประชาสัมพันธ์ และช่องทางการเข้าถึงความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และบริการงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ตรงตามวิถีชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

3. สนับสนุน เครื่องมือสร้างการรับรู้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และบริการงานยุติธรรมในรูปแบบเข้าใจง่าย มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตรงตามแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

4. บูรณาการ ความร่วมมือขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันเพิ่มพูนองค์ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน

          โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป/นักศึกษา/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งหมด 10 จังหวัด 50 จุดทั่วประเทศได้แก่   ครั้งที่ 1 - วันที่ 27 ก.พ. 61 กิจกรรมเปิดตัวรถเคลื่อนที่ต่อสื่อมวลชน (กทม.)

ครั้งที่ 2 - กาญจนบุรี 23-25 ก.พ.62

ครั้งที่ 3 - ปราจีนบุรี 28 ก.พ. - 2 มี.ค.62

ครั้งที่ 4 - สระบุรี 3 - 5 มี.ค.62

ครั้งที่ 5 - พะเยา 8 - 9 และ 11 มี.ค. 62

ครั้งที่ 6 - น่าน 12 - 14 มี.ค.62

ครั้งที่ 7 - ศรีสะเกษ 26 - 28 มี.ค.62 

ครั้งที่ 8 - อุบลราชธานี 29 - 31 มี.ค.62

ครั้งที่ 9 - ราชบุรี 2 - 4 เม.ย.62

ครั้งที่ 10 - สงขลา 6 - 8 เม.ย.62

ครั้งที่ 11 - ตรัง 10 - 12 เม.ย.62

ปล่อยรถ 1 ปล่อยรถ 2
ปล่อยรถ 3 ปล่อยรถ 4
ปล่อยรถ 5 ปล่อยรถ 6
ปล่อยรถ 7