จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


ประกาศผลประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ "ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ" [2019-02-26]

กรมคุมประพฤติ ประกาศผลการประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ”

          วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประกาศผลการประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ” ตามนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ ในการร่วมใจคัดแยกขยะ รวมทั้งสร้างความตื่นตัว สร้างวินัยและสร้างจิตสำนึก ในการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งผลการตัดสินมีรายละเอียดดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่คำขวัญ

"คุมประพฤติร่วมใจ คิดก่อนใช้ มีวินัย ไม่สร้างขยะ"  

โดยคุณศรินทิพย์  ยอดเมือง สังกัด กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

รางวัลชมเชย 3 รางวัล    ได้รับกระติกน้ำสแตนเลส. Zojirushi ได้แก่

1.“คุมประพฤติ รักษ์โลก ลดขยะ”

คุณลดามณี แสงศรี

สังกัด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2.“คุมประพฤติร่วมใจ สร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน

สังกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

3.“คุมประพฤติรวมใจ  งดใช้พลาสติก  คัดแยกก่อนทิ้ง”

คุณเฉลิมขวัญ  คงอรุณ

สังกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร  

          ผลการตัดสินจากคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อรับรางวัล และกรมคุมประพฤติจะพิจารณานำคำขวัญมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติต่อไป ขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมครั้งนี้