จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [2019-02-26]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอแม่สรวย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด กำชับตักเตือนมิให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 47 ราย และจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (กิจกรรมการวางแผนชีวิต และกิจกรรมถนนชีวิต) สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 26 ราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแม่สรวย

เอกสารดาวน์โหลด :

52598763_1176215895879038_20866535966900224_n.jpg

52602611_247942179420417_6755363273136144384_n.jpg

52774118_1030137617173826_3458982715339046912_n.jpg

52859646_644616239331594_85494880259801088_n.jpg

53014030_863630003972175_6246191386912096256_n.jpg

53065716_1391754504322947_8954914212665098240_n.jpg