จำนวนผู้เข้าชม : 76

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ได้บูรณาการประสานงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุน ติดตั้ง ตู้ Job box [2019-02-25]