จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต [2019-02-25]

คุมประพฤติ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต โดยมี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านทนง ตะภา อัยการจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายหัวข้อ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต (ช่วงเช้า)และวิทยากรจากสำนักงาน ปชช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายในช่วงบ่าย ซึ่งมี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน ๑๐๐ คน วันนี้ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา  ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)