จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม โครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย [2019-02-25]

 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติฯ และได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายวีรชน สุวรรณปราการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจงานคุมประพฤติ และกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย นอกจากนี้ยังได้ร่วมเล่นเกมส์ “The Choice เกมส์ทางเลือก-ทางรอด” ซึ่งเป็นนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และตระหนักคิด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใต้แนวคิด ทุกชีวิตมีทางเลือก ทุกสถานการณ์มีทางออก เรียนรู้กฎหมาย การเงิน การวางแผนชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเรื่องราวตัวละคร เพื่อทางเลือกชีวิตที่ดีกว่า เพื่อสร้างค่านิยมและการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 80 ราย และแจกของรางวัลให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เอกสารดาวน์โหลด :

c81ad40a491a9a3162b576e206109e59e_21192333_190225_0780.jpg

c81ad40a491a9a3162b576e206109e59e_21192333_190225_0782.jpg

c81ad40a491a9a3162b576e206109e59e_21192333_190225_0797.jpg

c81ad40a491a9a3162b576e206109e59e_21192333_190225_0819.jpg

c81ad40a491a9a3162b576e206109e59e_21192333_190225_0832.jpg

c81ad40a491a9a3162b576e206109e59e_21192333_190225_0841.jpg