จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM [2019-02-25]

กรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM

วันนี้ ( 25 กุมภาพันธ์ 2562 ) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมหารือกับ นายชลิศร์ สวัสดิทัต อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้พร้อมคณะผู้บริหารศาลอาญากรุงเทพใต้  เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ณ อาคารศาลอาญากรุงเทพใต้  กรุงเทพมหานคร

สำหรับการหารือเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในครั้งนี้ มีการกล่าวถึงความเป็นมาและผลในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งแนะนำตัวอุปกรณ์และคุณสมบัติที่สามารถดำเนินการ ภายใต้เงื่อนไขซึ่งศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการสั่งใช้งานในหลากหลายประเภทคดี ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ศาลได้เล็งเห็นประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติและศาลอาญากรุงเทพใต้จะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป