จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย [2019-02-25]

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์  2562) เวลา 09.30 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดย นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน ปฏิบัติราชการในตำแหน่งเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 89 ปี โดยมี คุณสุภา เลียวกายะสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนผลิตรายการ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร