จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายเข้าเยี่ยมเยียนนายสอน ไชยสุข อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฝ้าไร่ เนื่องจากป่วย [2019-02-25]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒             นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวศรินยา เจริญยิ่ง พนักงานคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมเยียนนายสอน ไชยสุข อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฝ้าไร่ เนื่องจากป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  ณ โรงพยาบาลเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย