จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอเฝ้าไร่ [2019-02-25]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒              นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวศรินยา เจริญยิ่ง พนักงานคุมประพฤติและนายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และจัดผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม เขตพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมจำนวน ๓๒ราย  ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอเฝ้าไร่ (ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่)