จำนวนผู้เข้าชม : 23

   


คป.หนองคายัดหนองคายร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ“ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย [2019-02-25]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒         นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดหนองคายร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ“ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ กรมคุมประพฤติ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว การนำการบริการของสำนักงานฯเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ณ โรงเรียนคุยนางขาว อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี