จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายออกรับรายงานตัวเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย [2019-02-25]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒         นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวศรินยา เจริญยิ่ง พนักงานคุมประพฤติและยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติ ออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัยทำงานบริการสังคมโดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๒๓ ราย ณ ศูนย์ประสานงาน  อำเภอโพนพิสัย (วัดยอดแก้ว)