จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤตินครปฐม เข้าพบคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ เพื่อหารือเรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก [2019-02-25]