จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยโป่ง ทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน [2019-02-24]