จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


สคป.จ.ชม.มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ผ่านหลักสูตรกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม [2019-02-22]

เอกสารดาวน์โหลด :

22 กพ 62 ปิดค่ายจิตวิทยา.jpg