จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM. [2019-02-22]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM.

วันนี้ ( 22 กุมภาพันธ์ 2562 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือกับ นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ณ อาคารศาลอาญา ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 สำหรับการหารือเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในครั้งนี้ มีการแนะนำตัวอุปกรณ์และคุณสมบัติที่สามารถดำเนินการ ภายใต้เงื่อนไขซึ่งศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการสั่งใช้งานในหลากหลายประเภทคดี ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ศาลได้เล็งเห็นประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติและศาลอาญาจะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป