จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคุมประพฤติฝาง เข้าพบและหารือร่วมกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว (EM) ในงานคุมประพฤติ [2019-02-22]