จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก [2019-02-22]

             เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพวงแก้ว  เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน   ในพิธี พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1  จำนวน  300 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

              สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  การเล่นเกมส์ การตอบคำถาม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 9  แห่ง  ได้แก่  กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ภายในงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   และคณะผู้บริหาร ได้พบปะครูนักเรียนพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสาระความรู้จากการเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อหรือต้องเป็นผู้กระทำผิดในอนาคต