จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๒ อำเภอสังขละบุรี [2019-02-21]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๒ อำเภอสังขละบุรี
            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี
นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงาน ฯ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้ประชาชนทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,นักเรียน,นักศึกษาและประชาชนในเขตอำเภอสังขละบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างมากมาย วันนี้ (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.
                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)