จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [2019-02-21]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด กำชับตักเตือนมิให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 49 ราย และจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (กิจกรรมการวางแผนชีวิต และกิจกรรมถนนชีวิต) สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 21 ราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเวียงป่าเป้า

เอกสารดาวน์โหลด :

52402708_409632753175638_601435506093326336_n.jpg

52454286_992616394461715_2638217892457349120_n.jpg

52578950_603277273430831_4005431172480892928_n.jpg

52884273_372152133564964_839788152158683136_n.jpg