จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


คป.หนองคายจัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒ [2019-02-21]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูงในการกระทำความผิดซ้ำได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด การรู้มองเห็นคุณค่าในตนเอง การปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและการตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมืองและนางสาวสิรินาม ลือนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคายเป็นวิทยากรร่วมในการบรรยาย โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๒ ราย  ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย