จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คป.เลย ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [2019-02-20]