จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง) [2019-02-20]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง)
           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง) จัดโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ความรู้เรื่องป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันต่อภัยอันตรายต่างๆ และห่างไกลจากยาเสพติด,ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring Tag หรือ EM พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ และกิจกรรมนันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน ตอบปัญหา รับของรางวัลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีนักเรียน เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๐ คน ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  วันนี้ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา.


                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)